เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  ข่าวเด่น
สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จัดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่และยาเสพติดแก่นักเรียน ในสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎรดรุณวิทยา" เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยมีบุคลากรจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง จัดโครงการฝึกอบรมครูตำรวจ D.A.R.E. (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ระหว่างวันที่ 25 - 28 มี.ค. 57 ณ โรงแรมอัมรินทร์ ธนา อ.เมือง จว.ตรัง มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมดจำนวน 62 นาย
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ครูตำรวจ D.A.R.E. ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.๑ – ๙ จำนวน ๙ รุ่น มีข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๔๓๑ คน ผ่านการฝึกอบรม ๔๒๔ คน
บรรยากาศการเรียนการสอนของครูตำรวจ D.A.R.E. และเด็กๆ
บรรยากาศการเรียนการสอนของครูตำรวจ D.A.R.E. และเด็กๆ ร.ร.วัดตะวันเรือง คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี และโรงเรียนบ้านหนองอาสา หมู่ 2 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี
อ่านทั้งหมด 

  ข่าวประชาสัมพันธ์