เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  ข่าวเด่น
พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปส 2) เป็นประธาน และตรวจเยี่ยม การอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E. รุ่นที่ 162 - 172 ในพื้นที่ บช.น., ภ.2 - 6, 8-9 และ ศชต.
ฝ่ายป้องกันอาชญากรรม, นักการศึกษาในโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย, ครูตำรวจ D.A.R.E และเด็กๆ ในโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย ร่วมใจกันทำการ์ดอวยพรวันปีใหม่ 2558 เพื่อส่งความสุขให้แก่ ครูตำรวจ D.A.R.E. และเด็กๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปส 2) เป็นประธานการสัมมนาผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมซัมมิทไพน์เฮิร์ส กอล์ฟคลับ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำไปถ่ายทอดและกำกับติดตาม ให้เป็น ไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย รองผบช., ผบก.อก.บช.น., ภ.1 - 9, ศชต. และ ตชด., รอง ผบก.น.1 - 9, รอง ผบก.ภ.จว. ทุกจังหวัด, ผบก.ตชด.ภาค 1 - 4, เจ้าหน้าที่โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย เข้าร่วมสัมมนา
พล.ต.ท. คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปส 2) รับผิดชอบในงานป้องกันที่เกี่ยวข้องในส่วนของ ตร.ในภาพรวมทั้งประเทศ ประชุมหารือกับผู้แทน ศธ. และ บช.ปส. ในวันจันทร์ที่ 27 ต.ค.57 เวลา 13.30 น. ณ ห้องภักดีภูมิ บช.ปส.เพื่อขับเคลื่อนโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร.(ปส) , พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษา (สบ10) และ พล.ต.ท.วินัย ทองสอง ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปส2) ร่วมกันเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ข้าราชการตำรวจ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E.ปีงบประมาณ 2557 ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล, ตำรวจภูธรภาค 1, 2 และ 7 จำนวน 371 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ พิธีมอบวุฒิบัตรของ ตำรวจภูธรภาค 3, 4, 5, 6 , 8, 9, ศชต. และ ตชด.
อ่านทั้งหมด 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ไฟล์ดาวโหลด
 ฐานข้อมูลก่อนอบรม ปี2558
 เอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติม 1/58
 รายงานการประชุม 1/2558
 หนังสือแจกจ่ายเอกสารเทอม 1/2558
 จำนวนเอกสารประกอบการสอน 1/2558
 สถานที่รับเอกสารประกอบการสอน 1/2558
 MOU ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 ฐานข้อมูลโครงการจัดระเบียบฯ
 การกำหนดเลขรหัสครูตำรวจ D.A.R.E. ในใบประกาศ
 ฐานข้อมูล โครงการตำรวจประสานโรงเรียน
 ตัวอย่างโครงการตำรวจประสานโรงเรียน
 ตัวอย่างโครงการจัดระเบียบฯ
 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม และคำสั่งจัดระเบียบ
 ตารางรายงานการขับเคลื่อนทั้ง 3 โครงการ
 แนวทางการป้องกันยาเสพติด (พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว)
 ฐานข้อมูลครูตำรวจ D.A.R.E.
 บทสรุปผู้บริหาร การประเมินผลการดำเนินการโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย
 รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินผลการดำเนินการโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย
 ป้ายสัญลักษณ์แสดงความร่วมมือภายใต้โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย
 ประกาศนียบัตร
 ผู้ประสานงานระดับ กก./ภ.จว.
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 สื่อการสอนครูตำรวจแดร์
 ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
 เพลงครูตำรวจแดร์
 โลโก้ช้างแดร์
ทั้งหมด