เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  ข่าวเด่น
ฝ่ายป้องกันอาชญากรรม, นักการศึกษาในโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย, ครูตำรวจ D.A.R.E และเด็กๆ ในโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย ร่วมใจกันทำการ์ดอวยพรวันปีใหม่ 2558 เพื่อส่งความสุขให้แก่ ครูตำรวจ D.A.R.E. และเด็กๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปส 2) เป็นประธานการสัมมนาผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมซัมมิทไพน์เฮิร์ส กอล์ฟคลับ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำไปถ่ายทอดและกำกับติดตาม ให้เป็น ไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย รองผบช., ผบก.อก.บช.น., ภ.1 - 9, ศชต. และ ตชด., รอง ผบก.น.1 - 9, รอง ผบก.ภ.จว. ทุกจังหวัด, ผบก.ตชด.ภาค 1 - 4, เจ้าหน้าที่โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย เข้าร่วมสัมมนา
พล.ต.ท. คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปส 2) รับผิดชอบในงานป้องกันที่เกี่ยวข้องในส่วนของ ตร.ในภาพรวมทั้งประเทศ ประชุมหารือกับผู้แทน ศธ. และ บช.ปส. ในวันจันทร์ที่ 27 ต.ค.57 เวลา 13.30 น. ณ ห้องภักดีภูมิ บช.ปส.เพื่อขับเคลื่อนโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร.(ปส) , พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษา (สบ10) และ พล.ต.ท.วินัย ทองสอง ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปส2) ร่วมกันเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ข้าราชการตำรวจ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E.ปีงบประมาณ 2557 ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล, ตำรวจภูธรภาค 1, 2 และ 7 จำนวน 371 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ พิธีมอบวุฒิบัตรของ ตำรวจภูธรภาค 3, 4, 5, 6 , 8, 9, ศชต. และ ตชด.
โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่โครงการ D.A.R.E. และวิทยากรต้นแบบ D.A.R.E. ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
อ่านทั้งหมด 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ไฟล์ดาวโหลด
 แนวทางการป้องกันยาเสพติด (พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว)
 สถานที่รับสมุดโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย
 รายละเอียดการแจกจ่ายสมุดโครงการ D.A.R.E. เทศไทย
 เอกสารประกอบการสัมมนา ผู้บริหารฯ (พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว)
 ตารางรายงานเพื่อใช้เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารฯ 58
 ฐานข้อมูลครูตำรวจ D.A.R.E.
 บทสรุปผู้บริหาร การประเมินผลการดำเนินการโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย
 รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินผลการดำเนินการโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย
 ป้ายสัญลักษณ์แสดงความร่วมมือภายใต้โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย
 ประกาศนียบัตร
 ผู้ประสานงานระดับ กก./ภ.จว.
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 สื่อการสอนครูตำรวจแดร์
 ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
 เพลงครูตำรวจแดร์
 โลโก้ช้างแดร์
ทั้งหมด