เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  ข่าวเด่น
พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร.(ปส) , พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษา (สบ10) และ พล.ต.ท.วินัย ทองสอง ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปส2) ร่วมกันเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ข้าราชการตำรวจ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E.ปีงบประมาณ 2557 ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล, ตำรวจภูธรภาค 1, 2 และ 7 จำนวน 371 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ พิธีมอบวุฒิบัตรของ ตำรวจภูธรภาค 3, 4, 5, 6 , 8, 9, ศชต. และ ตชด.
โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่โครงการ D.A.R.E. และวิทยากรต้นแบบ D.A.R.E. ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมการดำเนินโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดเสมียรนารี ถนนเลียบทางรถไฟ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิทยากรจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ภาพกิจกรรมโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย ในพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 8
บรรยาการการเรียนการสอนของครูตำรวจ D.A.R.E. และเด็กๆ ในพื้นที่ ภ.จว.น่าน
อ่านทั้งหมด 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ไฟล์ดาวโหลด
 ป้ายประชาสัมพันธ์งานมอบวุฒิบัตร
 ช้าง D.A.R.E. งานมอบวุฒิบัตร
 ช้างยินดีงานมอบวุฒิบัตร
 จำนวนเอกสารการสอนที่แจกจ่ายปีการศึกษา 2/2557
 สถานที่รับเอกสารการสอนปีการศึกษา 2/2557
 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E.
 ตารางแจกจ่ายสมุดแบบฝึกหัด
 ฐานข้อมูลครูตำรวจ D.A.R.E.
 รายละเอียดการแจกจ่ายสมุดโครงการ
 แจ้งหน่วยให้จัดทำแผนการสอนเทอม 2/2557
 บทสรุปผู้บริหาร การประเมินผลการดำเนินการโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย
 รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินผลการดำเนินการโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย
 ป้ายสัญลักษณ์แสดงความร่วมมือภายใต้โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย
 ประกาศนียบัตร
 ตารางรายงานแผนการเข้าสอน ปีการศึกษา 2/2557
 ผู้ประสานงานระดับ กก./ภ.จว.
 บอร์ดนิทรรศการ
 สื่อการสอนครูตำรวจแดร์
 ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
 เพลงครูตำรวจแดร์
 โลโก้ช้างแดร์
ทั้งหมด