เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  ข่าวเด่น
รวมภาพกิจกรรมครูตำรวจ D.A.R.E. และเด็กๆ
กิจกรรมรวมพลังคน D.A.R.E. รักษ์โลก ร่วมใจ เทิดไท้ราชินี โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-14.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กทม.
วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นประธานการจัดกิจกรรม“รวมพลังคน D.A.R.E. สู้ภัยยาเสพติด ปี 2558” ณ ยิม 1 หอประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็กนักเรียน ครู อาจารย์ ครูตำรวจ D.A.R.E. ผู้ปกครอง ผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยจัดขึ้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ
การสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2558 ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย วิทยากรต้นแบบ D.A.R.E. นักการศึกษา เจ้าหน้าที่โครงการ D.A.R.E.วิทยากร และผู้สังเกตุการณ์
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.58 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 (พระพุทธประธานยศบารมี) ภ.5 จว.เชียงใหม่ และการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 28-29 กรกฎาคม ๒๕๕8ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา
อ่านทั้งหมด 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ไฟล์ดาวโหลด
 ฐานข้อมูลก่อนอบรม ปี2558
 เอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติม 1/58
 รายงานการประชุม 1/2558
 หนังสือแจกจ่ายเอกสารเทอม 1/2558
 จำนวนเอกสารประกอบการสอน 1/2558
 สถานที่รับเอกสารประกอบการสอน 1/2558
 MOU ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 ฐานข้อมูลโครงการจัดระเบียบฯ
 การกำหนดเลขรหัสครูตำรวจ D.A.R.E. ในใบประกาศ
 ฐานข้อมูล โครงการตำรวจประสานโรงเรียน
 ตัวอย่างโครงการตำรวจประสานโรงเรียน
 ตัวอย่างโครงการจัดระเบียบฯ
 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม และคำสั่งจัดระเบียบ
 ตารางรายงานการขับเคลื่อนทั้ง 3 โครงการ
 แนวทางการป้องกันยาเสพติด (พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว)
 ฐานข้อมูลครูตำรวจ D.A.R.E.
 บทสรุปผู้บริหาร การประเมินผลการดำเนินการโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย
 รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินผลการดำเนินการโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย
 ป้ายสัญลักษณ์แสดงความร่วมมือภายใต้โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย
 ประกาศนียบัตร
 ผู้ประสานงานระดับ กก./ภ.จว.
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 สื่อการสอนครูตำรวจแดร์
 ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
 เพลงครูตำรวจแดร์
 โลโก้ช้างแดร์
ทั้งหมด