เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  ทำเนียบครู ตำรวจ D.A.R.E. (บช.น.)

ชื่อ :
# กองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ/สถานีตำรวจ ชื่อ รุ่นปี
1 บช.น. บก.น.1 สน.ห้วยขวาง ร.ต.ต. อนันต์ ประสงค์ใจ 0
2 บช.น. บก.น.1 สน.ห้วยขวาง ด.ต. ประสิทธิ์ ยนต์อินตร์ 0
3 บช.น. บก.น.1 สน.ห้วยขวาง ด.ต. เสกสันต์ ราชตาจ้าย 0
4 บช.น. บก.น.1 สน.ห้วยขวาง ด.ต. ไกรศักดิ์ สีทาสี 0
5 บช.น. บก.น.1 สน.ดุสิต ร.ต.ท. ชัยนาท แรงประโคน 0
6 บช.น. บก.น.1 สน.ดุสิต ด.ต. คงฤทธิ์ แก่นสาร์ 0
7 บช.น. บก.น.1 สน.ดุสิต จ.ส.ต. สันติ เชียงสิน 0
8 บช.น. บก.น.1 สน.ดุสิต ส.ต.ต. มนัส วันดี 0
9 บช.น. บก.น.1 สน.พญาไท พ.ต.ท. สันตพงศ์ พัฒน์สุพิชาติ 0
10 บช.น. บก.น.1 สน.พญาไท ร.ต.อ. พงษ์จินดา วิริยะประกอบ 0
11 บช.น. บก.น.1 สน.พญาไท ร.ต.ต. ภูชิสส์ ตาคำ 0
12 บช.น. บก.น.1 สน.พญาไท ร.ต.ต. เรืองยศ ขันสุวรรณ 0
13 บช.น. บก.น.1 สน.พญาไท ด.ต. กำพล เชษฐดมเดชา 0
14 บช.น. บก.น.1 สน.พญาไท ด.ต. สัมฤทธิ์ ฤกษ์ยาม 0
15 บช.น. บก.น.1 สน.ดินแดง ร.ต.ท. จิรโชติ พิมเทศ 0
16 บช.น. บก.น.1 สน.ดินแดง ด.ต. ณพวิทย์ ปิดกระโทก 0
17 บช.น. บก.น.1 สน.ดินแดง ด.ต. วชิรวุท อ่อนสีแดง 0
18 บช.น. บก.น.1 สน.ดินแดง ด.ต. สงวน วรรณศรี 0
19 บช.น. บก.น.1 สน.ชนะสงคราม ร.ต.อ. ทรงฤทธิ์ นามมนตรี 0
20 บช.น. บก.น.1 สน.ชนะสงคราม ร.ต.อ. นัฎฐ์ โกมุทธพงศ์ 0