เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  ทำเนียบครู ตำรวจ D.A.R.E. (ภ.2)

ชื่อ :
# กองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ/สถานีตำรวจ ชื่อ รุ่นปี
1 ภ.2 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์ ร.ต.ท. บรรทม รามพัด 2582
2 ภ.2 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์ ด.ต.หญิง สายฝน ผู้มีศึล 2575
3 ภ.2 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์ ด.ต. ศักดิ์คง สุวรรณ 2576
4 ภ.2 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์ ด.ต. สมพงษ์ ปิยะวงษ์ 2572
5 ภ.2 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.บ้านโพธิ์ ด.ต. สุวัฒน์ วัฒนเหลืองอรุณ 2574
6 ภ.2 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ร.ต.ท. ชัยยา เสี้ยวเส็ง 2573
7 ภ.2 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ร.ต.ต. ชูชาติ กมลวงศ์ 2562
8 ภ.2 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ร.ต.ต. สายันต์ พุ่มชะอุ่ม 2562
9 ภ.2 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ด.ต.หญิง กิตติยา สุขเสนา 2578
10 ภ.2 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ด.ต.หญิง ชาตยา จันทร์ไพร 2578
11 ภ.2 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ด.ต.หญิง วิชุดา รักคง 2572
12 ภ.2 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ด.ต.หญิง อรอุษา พลรบ 2575
13 ภ.2 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ด.ต. กฤตนัน สอนซิว 2572
14 ภ.2 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ด.ต. กิตตินันท์ คัยนันทน์ 2576
15 ภ.2 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ด.ต. วัฒนา แดงชาวนา 2574
16 ภ.2 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ด.ต. สรกฤษ นิ่มเรือง 2569
17 ภ.2 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ด.ต. อาทิตย์ แม้นชล 2569
18 ภ.2 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ด.ต. อุดม บุรีภักดี 2563
19 ภ.2 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ด.ต. ไวพจน์ หอมชะเอม 2570
20 ภ.2 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา สภ.พนมสารคาม ร.ต.อ. ธีระชัย บุญเสริม 2570