เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  ทำเนียบครู ตำรวจ D.A.R.E. (ภ.7)

ชื่อ :
# กองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ/สถานีตำรวจ ชื่อ รุ่นปี
1 ภ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เลาขวัญ พ.ต.ท. ทินกร โมกขพันธ์ 0
2 ภ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เลาขวัญ ร.ต.ท. นิคม กลิ่นหอม 0
3 ภ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เลาขวัญ ด.ต. กิตติทัด รุ่งหลุ่ม 0
4 ภ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เลาขวัญ ด.ต. ปริญญา อุบล 0
5 ภ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เลาขวัญ ด.ต. พิเชษฐ์ กลิ่นบุปผา 0
6 ภ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เลาขวัญ ด.ต. วัลลภ เก็จมะยูร 0
7 ภ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เลาขวัญ ด.ต. สมชัย แก้วสิมมา 0
8 ภ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เลาขวัญ จ.ส.ต. ธีรพงศ์ โฆษะนันทฤกษ์ 0
9 ภ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เลาขวัญ ส.ต.อ. กมลฤทธิ์ พวงวาวแวว 0
10 ภ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.พนมทวน ร.ต.ต. ณัฐพัชร ท้วมสุข 0
11 ภ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.พนมทวน ร.ต.ต. นภนต์ สีสังข์ 0
12 ภ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.พนมทวน ด.ต. จรูญ รอดขำ 0
13 ภ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.พนมทวน ด.ต. ชลอ แจ้บุญ 0
14 ภ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.พนมทวน ด.ต. ชัยเฉลิม คำพล 0
15 ภ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.พนมทวน ด.ต. ชาคริต สมพรมทิพย์ 0
16 ภ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.พนมทวน ด.ต. สุรศักดิ์ คณโฑแก้ว 0
17 ภ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี ร.ต.ต. กฤตญุตม์ นุ่นชูคัน 0
18 ภ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี ด.ต. คฑายุทธ รักสุข 0
19 ภ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี ด.ต. มารุต โสไกร 0
20 ภ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี ด.ต. สิงหา ไสยดี 0