เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  ทำเนียบครู ตำรวจ D.A.R.E. (ภ.8)

ชื่อ :
# กองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ/สถานีตำรวจ ชื่อ รุ่นปี
1 ภ.8 ภ.จว.กระบี่ ร.ต.ท. ยศวริศ ยะสานติทิพย์ 0
2 ภ.8 ภ.จว.กระบี่ ร.ต.ต. บุญเอื้อ เจริญพานิช 0
3 ภ.8 ภ.จว.กระบี่ ร.ต.ต. มานพ บุญเลื่อง 0
4 ภ.8 ภ.จว.กระบี่ ด.ต. ศุภชัย กรรมการ 0
5 ภ.8 ภ.จว.กระบี่ ด.ต. สมจิตร อาจกูล 0
6 ภ.8 ภ.จว.กระบี่ ด.ต. สุวัช อินทรทัศน์ 0
7 ภ.8 ภ.จว.กระบี่ ส.ต.ท.หญิง รัตน์ติกรณ์ วิชัยดิษฐ์ 0
8 ภ.8 ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม ร.ต.ต. บุญทัน รักมาก 0
9 ภ.8 ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม ด.ต. สายันณ์ พินิจบุญสุนทร 0
10 ภ.8 ภ.จว.กระบี่ สภ.ลำทับ ด.ต. ธนุ แร่ทอง 0
11 ภ.8 ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา ร.ต.ต. อิทธิพัทธิ์ ชูศรี 0
12 ภ.8 ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา ด.ต. ภานุกรณ์ เดชฤกษ์ปาน 0
13 ภ.8 ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา ด.ต. เชฐ ใหม่พุ่ม 0
14 ภ.8 ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม ด.ต. วิชิต สุขพันธุ์ 0
15 ภ.8 ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม ด.ต. สุจิน มรกต 0
16 ภ.8 ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง ร.ต.ท. โอฬาร ชัยสมาน 0
17 ภ.8 ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง ด.ต. สมเพชร เกษมุล 0
18 ภ.8 ภ.จว.กระบี่ สภ.อ่าวลึก พ.ต.ท. บรรจบ ช่วยแก้ว 0
19 ภ.8 ภ.จว.พังงา พ.ต.ท. จักรกฤช แต้วัฒนา 0
20 ภ.8 ภ.จว.พังงา พ.ต.ท. ธนศักดิ์ กลับรอด 0