เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  วิทยากรต้นแบบ D.A.R.E.

ชื่อ :
# กองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ/สถานีตำรวจ ชื่อ รุ่นปี
1 ภ.4 ภ.จว.เลย สภ.ปากชม ด.ต. กฤษดา แพ็งแก้ว 2013
2 ภ.9 ภ.จว.พัทลุง สภ.ป่าพะยอม ด.ต. กฤษรินทร์ นุ้ยฉิม 2013
3 ภ.4 ภ.จว.สกลนคร สภ.สว่างแดนดิน ด.ต. กานต์ ภาวงศ์ 2013
4 ศชต. ภ.จว.นราธิวาส สุไหงโกลก ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ ศรีวิจิตร 2013
5 ภ.6 ภ.จว.พิษณุโลก สภ.เมืองพิษณุโลก ด.ต. จตุพล ทะวะ 2013
6 ภ.5 ภ.จว.ลำพูน สภ.ป่าซาง ด.ต. จรัญ ไชยาอ้าย 2013
7 ภ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.พนมทวน ด.ต. ชัยเฉลิม คำพล 2013
8 ภ.3 ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าติ้ว พ.ต.ท. ถวิล หลักหาญ 2013
9 ภ.3 ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์ ร.ต.ต. ทวีรัชต์ สมานทอง 2013
10 ภ.8 ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ ด.ต. ทวีศักดิ์ สมบุญ 2013
11 ภ.3 ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร.ต.อ. ทศพล ลุนกำพี้ 2013
12 ภ.8 ภ.จว.ภูเก็ต สภ.ฉลอง ด.ต. บุญพบ กิ่งมาลา 2013
13 ภ.8 ภ.จว.ภูเก็ต สภ.เมืองภูเก็ต ด.ต. บุญเชิด จันทร์จะนะ 2013
14 ภ.3 ภ.จว.อุบลราชธานี สภ.เมืองอุบลราชธานี ด.ต. พิสิษฐ์ เหล่าสิงห์ 2013
15 ภ.6 ภ.จว.อุทัยธานี สภ.เมืองอุทัยธานี ร.ต.ต. ภูดิท เทพละออ 2013
16 ภ.3 ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา ด.ต. มงคล สงวนศักดิ์ 2013
17 ภ.9 ภ.จว.พัทลุง สภ.โคกชะงาย ร.ต.ต. มานพ อ่อนแก้ว 2013
18 ภ.4 ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน ร.ต.ท. วัฒนา ยูชิ 2013
19 ภ.3 ภ.จว.อำนาจเจริญ ด.ต. วิชัย กัญธินาม 2013
20 ภ.2 ภ.จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด ด.ต. ศรณรงค์ ประกอบทรัพย์ 2013