ผลการปฏิบัติงานครูตำรวจ D.A.R.E.

กองบัญชาการ กองบังคับการ สภ./สน. ปีการศึกษา รายชื่อครูตำรวจ D.A.R.E โรงเรียน จำนวนนักเรียน
จชต. (0)
รร.นรต. (0)
บช.น. (163)
ภ.1 (767)
ภ.2 (318)
ภ.3 (394)
ภ.4 (167)
ภ.5 (140)
ภ.6 (105)
ภ.7 (638)
ภ.8 (0)
ภ.9 (0)
ศชต. (0)
ตชด. (1)
อื่นๆ (0)
บช.ปส. (0)
สตม. (0)
บช.ก. (0)
บช.ศ. (0)
บช.ส. (0)
สพฐ. (0)
รพ.ตร. (0)
สกพ. (0)